Hiszek a minőségben, amit a jó mérték megtartása, azaz a mértékletesség mellett tudunk leginkább értékelni és megtapasztalni. Egy pohár jó bor, egy minőségi beszélgetés, kevésnek tűnhet talán, viszont az az emlékezetes, ha mindenből a jobbat választjuk!

KÜLDETÉSEM

MÉRTÉKLETESSÉG a „mérték” szóból származik, mely a keresztény ember számára azt jelenti, hogy az Isten mértéke szerint kell élnie.

Mértéknek nevezzük azon eszközöket, amelyek valami megmérésének alapjául szolgálnak. Ahogy mértéke van a súlynak, a térfogatnak, a távolságnak és az időnek, akként az ember életmódjával kapcsolatban is létezik egy Isten által meghatározott mérték.

Az egészséges életmóddal kapcsolatban leginkább a táplálkozás kerül az emberek figyelmének a középpontjába, pedig a mértékletességnek kellene a leghangsúlyosabb szempontnak lenni életünkben.
Táplálkozási szokásainkat is csak akkor mondhatjuk egészségesnek, ha az mértékletességgel párosul.
Az egészségünk nyolc pillére mindegyikében figyelembe kell vennünk a mértékletességet.
Ahogyan a mozgásban, úgy a pihenésben is szükség van figyelembe venni az Isten által adott mértéket.
A napfény és a jó levegő hasznosításában szintén hasznos odafigyelnünk Isten tanácsaira az egészségünk szempontjából.

MÉRTÉKLETESSÉG

kérdését fontos kiemelt tételként kezelni, mivel az emberek életének szinte minden területén mértéktelenség uralkodik.

A Biblia a mértékletesség fogalmát összekapcsolja a józansággal: „Annakokáért legyetek mértékletesek és Józanok!” I. Pét. 4,7.
A Biblia szerinti józan ember ezért nem igazítja életét az emberek által felállított mértékekhez, vagy a saját kívánságaihoz és vágyaihoz.
A józan ember inkább azt keresi, hogy mi van összhangban az Isten akaratával, mert tudja, hogy az az ő javát fogja szolgálni. Róm. 12,1-2.

A tisztánlátás azonban önmagában nagyon kevés. A dohányos vagy alkoholista ember általában attól még nem fogja megváltoztatni a szokásait, mert felismerte annak ártalmas és veszélyes voltát. Olyan belső lelki erőre van szüksége, amely elég erős a szándéka megvalósításához.
Ezt a lelki képességet ÖNURALOMNAK nevezzük:
Segít bennünket abban, hogy ne tegyünk olyat, ami az egészségünk szempontjából ártalmas.
Megfelelő mértékű önuralommal képesek vagyunk mértékletes életet élni.
Míg az önuralom főként valamitől való tartózkodásban segít bennünket, addig a mértékletesség olyan dolgok cselekvését segíti életünkben, amik összhangban vannak az egészség alapelveivel.
A sorrend tehát a következő: józanság, önuralom, mértékletesség.

AZ ISTEN SZERINTI MÉRTÉKLETESSÉG

nagyon sok területen igényel tőlünk átgondolást és döntést.

Sokan gondolkodnak úgy, hogy a mértékletesség alapelve csak a táplálkozás területére érvényes. Pál apostol ad egy olyan tanácsot, aminek általános elvként kellene életünket és cselekedeteinket meghatároznia: „Akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljétek!” I. Kor. 10,31.
Isten dicsőségére csak az isteni mérték szem előtt tartásával lehet tenni dolgokat.

Tény, hogy a mértékletesség megnyilatkozásának legnagyobb területeként a táplálkozás gyakorlati kérdéseit kell számon tartanunk.
Mert az evés és ivás helytelen gyakorlata által rontja meg az ember leginkább önmagát, - a test, a lélek és a szellem egységét képező embert.
Ez az állapot nem azért van, mert Isten tudatlanságban hagyta az embert a következményekre vonatkozóan.
Sokkal inkább azért, mert az ember nem akarja figyelembe venni az Isten által adott tanácsokat.

A mértékletes élet szabályainak érintenie kell a szórakozásunkat is, a szabad időnk jó felhasználásának kérdését is. Fontos területként kell számon tartanunk az öltözködésünk kérdését is, a külső megjelenésünk jellemzőit, egészségügyi, erkölcsi és tisztességesség szintjén. Elég sok ember számára még a beszédben való mértékletességet is jó volna figyelembe venni.
„A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek.”
„Ideje van a beszédnek és ideje a hallgatásnak.”